MUSEUMKWALITEIT AKOESTIEK, GEWOON BIJ U THUIS.

Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. OWA Benelux hecht veel belang aan de veiligheid van de gebruikersgegevens en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze website.

Verantwoordelijke instantie:

OWA Benelux

Sluispolderweg 54
1505 HK Zaandam

Tel. 020 682 5305

E-mail: info@owa.nl
Website: www.owaplan.nl en www.owa.nl

Deze persoonsgegevens verwerken wij:

OWA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  •  Wensen
  • Aanvullende informatie die u aan ons verstrekt

 

OWA verwerkt geen persoonsgegevens als u geen gebruik maakt van onze diensten, of ons geen persoonsgegevens verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

OWA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@owa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OWA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om (opgevraagde) goederen en diensten bij u af te leveren

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitsvorming

OWA neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OWA) tussen zit. OWA gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Active Campaign, WordPress, Elementor.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

OWA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan de wet ons voorschrijft en noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

OWA verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OWA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als dit een bedrijf is uit derde landen in de zin van de AVG, gebruiken wij de ‘standard contractual clauses’ en zorgen wij voor voldoende bescherming. Ook hier blijft OWA verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt OWA uw persoonsgegevens aan andere derden.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

OWA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OWA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@owa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. OWA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. OWA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OWA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@owa.nl. OWA heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– Encryptie

– Toegangscontrole

– Fysieke toegangs- en camerabeveiliging, afhankelijk wat relevant is voor OWA.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen in het geval van wijzigingen in ons online-aanbod en in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, zodat deze voldoet aan de wettelijke vereisten.

OWAplan

Naadloos akoestisch plafond

Eigenschappen
OWAplan

hoge geluidsabsorptie

OWAplan 70: NRC = 0.70, αw = 0.65
OWaplan 90: NRC = 0,90, αw = 0.90.

hoge geluidsoverlangsisolatie

OWAplan 70: Dn,f,w = 35dB
OWaplan 90: Dnfw= 25dB

brandwerend

onder een bouwconstructie van staal/beton tot REI 60 (NEN EN 13501-2)

ontwerpvrijheid

Toepasbaar in vrijwel iedere vorm en allerlei RAL en NCS kleuren

recyclebaar

Gemaakt van recyclebare minerale wol

Horeca

Toepassing OWAplan

Kantoren

Toepassing OWAplan

Woningen

Toepassing OWAplan

Overheidsgebouwen

Toepassing OWAplan

Vorige slide
Volgende slide